Vorming en toerusting 2018-2019 Vorming en toerusting 2018-2019
Er is weer een boekje gemaakt met een overzicht van de vorming- en toerustingactiviteiten, die in het seizoen 2018-2019 worden georganiseerd. Het is een gezamenlijk initiatief van het Cluster van de Protestantse Gemeenten in Aagtekerke-Domburg, Grijpskerke, Oostkapelle en Westkapelle.
In het boekje is er een duidelijk overzicht van alle gespreksgroepen, filmavonden en andere activiteiten die we u en jou aanbieden. Het zijn momenten waarop we elkaar kunnen ontmoeten en die een goede mogelijkheid bieden om diepgaand met elkaar in gesprek te komen. Een kerkelijke gemeente is immers steeds bereid tot drie belangrijke dingen: vieren (de kerkdienst), delen (de diaconie) en leren (o.a. via deze vormings- en toerustingactiviteiten). We hopen dus van harte dat u en jij gebruik zullen maken van de hierbij aangeboden activiteiten.

U kunt het boekje hier downloaden!

Actuele informatie is te vinden op deze website, op de zondagsbrieven en in de Kerkbode Noord- en West-Walcheren.
Voor meer informatie, maar ook wanneer u ideeën of suggesties hebt, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met scriba via het contactformulier
 
Gezamenlijke Jeugdkerk op zondag Gezamenlijke Jeugdkerk op zondag
De Jeugdkerk wordt georganiseerd in een samenwerkingsverband, waarbij men op verschillende locaties gezamenlijk samenkomt.
Deze Jeugdkerk bestaat uit twee groepen:Er zijn ook dit seizoen weer twee groepen:
***Groep 8 van de basisschool met klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs – dus tieners in de leeftijd van 11 tot en met 13 jaar. Deze eerste groep wordt geleid door Yvonne de Visser-Verton en Marja Geschiere-Sanderse.
***De tweede groep bestaat uit klas 3 en volgende van het voortgezet onderwijs – dus tieners in de leeftijd van 14 tot en met 16 jaar. Deze groep staat onder leiding van Hettie Vrij en Bianca Bijkerk-van Ommen.
Voor het seizoen 2018-2019 staat de Jeugdkerk gepland op de volgende data:
-zondag 7 oktober 2018 in Grijpskerke
-zondag 11 november 2018 in Oostkapelle
-zondag 9 december 2018 in Aagtekerke
-zondag 13 januari 2019 in Grijpskerke
De hierna volgende data voor 2019 worden later bekend gemaakt.
 
Catechese en belijdenis Catechese en belijdenis
Catechisatie
Jongeren vanaf 12 jaar kunnen zich aansluiten bij de jeugdkerk, waar leeftijdsgenoten uit Aagtekerke, Grijpskerke en Oostkapelle samenkomen. Jeugdkerk wordt de 2e zondag van de maand gehouden onder kerktijd, afwisselend in Aagtekerke, Grijpskerke en Oostkapelle.

Belijdenis
Iedereen, jong of al wat ouder, die nooit belijdenis heeft gedaan, maar wel speelt met die gedachte of er gewoon meer over wil weten, kan contact opnemen met de predikant.
Maar ook voor anderen zal er in overleg gezocht worden naar een goede manier om tot geloofsverdieping te komen, wat eventueel kan leiden tot het afleggen van openbare belijdenis van het geloof.
 
Bijbelgespreksgroep Bijbelgespreksgroep
Ook in het seizoen 2018-2019 zal er in Aagtekerke – Domburg weer een Bijbelgespreksgroep worden gerealiseerd. Ongeveer eens in de maand komen we op een avond samen en behandelen we een stuk uit de Bijbel. Uiteraard wordt bij de keuze daarvan rekening gehouden met de wensen van de deelnemers. We komen steeds om en om in Aagtekerke en Domburg samen. Nadere informatie hierover volgt in de Kerkbode Noord- en West Walcheren en op de zondagsbrieven in Aagtekerke en Domburg.
 
Bijbelkring Simnia Bijbelkring Simnia
In de maanden oktober en november 2018, februari en maart 2019 is er van 15.00 tot 16.00 uur een Bijbelkring voor de bewoners in het verzorgingshuis ‘Simnia’ in Domburg. Deze Bijbelkring staat ook open voor hen die geen lid zijn van een kerk. We beginnen met een gebed, lezen vervolgens een Bijbeltekst rond een bepaald thema en gaan daarover in gesprek. Daarbij is er alle ruimte om onze eigen levenservaringen naast het Bijbelverhaal te leggen. De data voor 2018 en 2019 worden later bekend gemaakt.
 
 
Avondgebed Avondgebed
Op de 1e en 3e donderdag van de maand is er ’s avonds gelegenheid om mee te doen aan een avondgebed in de consistorie in Aagtekerke, van 19.30 tot 20.00 uur. We lezen ter inleiding een stukje uit de Bijbel en zingen een lied dat daarbij aansluit. Dat doen we per toerbeurt. Daarna nemen we de tijd voor dankgebed en voorbede voor onze gemeenschap en voor de wereld om ons heen. Je bent van harte welkom! Ook als je er zomaar eens bij wilt zijn. Contactpersoon: Rini de Kam ( tel. 582187).
 
Literatuurkring Literatuurkring
Er is in Aagtekerke een literatuurkring. We lezen eens in de zes weken een goed boek en bespreken dat samen. Ieder heeft dan een mening over het gelezen boek en het is interessant om die van elkaar te horen. Er zijn een paar dames die het niet vervelend vinden om het gesprek te leiden. En we komen om beurten bij één van de groep thuis bij elkaar. Ieder mag inbrengen welk boek zij graag voor een volgende keer zou willen lezen. Het zijn fijne, leerzame en gezellige avonden. Wie belangstelling heeft, kan bij mij meer informatie krijgen.
Contactpersoon: Annie Nonnekes-de Putter (tel. 0118-582874).
 
Zanguurtje Zanguurtje
Zing je graag? Op een zondagavond, die wordt aangegeven in de Kerkbode en op de zondagsbrief in Aagtekerke – Domburg, zingen we met elkaar in “’t Voorlokaal”, Dorpsplein 2 te Aagtekerke, met keyboard- en accordeonbegeleiding. We zingen uit verschillende bundels, zoals de bundel van Johannes de Heer en de bundel Hemelhoog. We hebben ook een eigen map gemaakt met liederen, waar ook die van jou aan toegevoegd kunnen worden. We beginnen telkens om 19.00 uur. Van harte welkom!
Contactpersonen: Henk en Tiny Littel (tel. 0118-586665) en Rini de Kam (tel. 0118-582187).
 
Vrouwenactiviteitengroep Vrouwenactiviteitengroep
De diaconie in Aagtekerke – Domburg organiseert zo'n vier keer per jaar een avond of middag voor vrouwen, om elkaar te ontmoeten. Het is leuk om elkaar te zien en te spreken tijdens een high tea of creatief bezig te zijn, of een fietstochtje te maken!
Via de Kerkbode en de e-mail wordt de datum, kostprijs en activiteit bekend gemaakt. Heeft u zelf een leuk idee, laat het horen!
Mocht de kostprijs voor deelname een bezwaar zijn of hebt u een suggestie, neem dan contact op met iemand van de diaconie. Contactpersoon: Rini de Kam (tel. 0118-582187).
 
 
Handwerkclub Handwerkclub
Op 6 september 2018 komen wij weer voor de 1e keer na de zomer bij elkaar. We gaan van start om 13.45 uur in de consistorie in Aagtekerke. Natuurlijk zijn mensen uit andere clustergemeenten van harte welkom om mee te handwerken! Zoals elk jaar hebben we ook in 2017 verkocht op de monumentendag, rommelmarkt en in ‘t Voorlokaal te Aagtekerke met steeds weer een prachtige opbrengst. We steunen verschillende doelen zoals de kerkvoogdij, Gambia, Serious Request en ook Actie Schoenendoos kon op onze steun rekenen. Daarnaast schenken we jaarlijks de Paaskaars aan de kerk in Aagtekerke. In november houden we onze jaarlijkse verkoop in ‘t Voorlokaal, met allerlei handwerken, kerstkaarten, eigengemaakte jam en natuurlijk zijn er weer wafels te koop. De datum volgt in de Kerkbode. Graag tot ziens!
Datum eerste keer: donderdagmiddag 6 september 2018
Tijd: 13.45 – 16.30 uur
Plaats: ’t Voorlokaal, Dorpsplein 4 te Aagtekerke
Contactpersoon: Ma Dekker-Louws (tel. 0118-582673).
 
Praatgroep voor jongvolwassenen Praatgroep voor jongvolwassenen
Over geloof gesproken door jongvolwassenen
Jongvolwassenen vanaf 18 jaar ontmoeten elkaar maandelijks op zondagmiddag vanaf 18.00 uur, in “’t Voorlokaal”, Dorpsplein 2 te Aagtekerke of ergens anders op afspraak. We vullen de avond in overleg in. Je bent van harte welkom om eens de sfeer te komen proeven, en te praten over wat jou zoal bezighoudt.
Contactpersonen: Henk en Ellis Minderhoud (tel. 0118-582285).
 
Seniorenmiddag Seniorenmiddag
Dit seizoen wordt vier keer een seniorenmiddag gehouden in “’t Voorlokaal”, Dorpsplein 2 te Aagtekerke. Het is altijd weer gezellig om elkaar te ontmoeten en er een fijne middag van te maken. We beginnen om 14.30 uur met een kopje koffie of thee. De invulling van de middag is wisselend. We luisteren naar een gedicht of verhaal, of we doen een spel of quiz. Soms kijken we naar een natuurfilm, en meestal sluiten we af met het zingen van bekende liederen. Als u ideeën heeft over de invulling dan zijn die van harte welkom! Tegen 16.30 uur ronden we af, onder het genot van een hapje en een drankje. Lijkt het u leuk om eens te komen? Welkom!
Plaats: “’t Voorlokaal”, Dorpsplein 2 te Aagtekerke
Contactpersoon: Rini de Kam (tel. 0118-582187)
 
Diaconale vieringen Diaconale vieringen
De christelijke hoogtijdagen Kerst en Pasen krijgen aandacht in een speciale viering voor iedereen die daaraan wil meedoen. Tijdens de vieringen is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten, en samen te genieten van een goed verzorgde broodmaaltijd.
Contactpersonen: Rinus Moens (Aagtekerke; tel. 0118-581330) en Trudie Minderhoud (Domburg; tel. 0118-582694).
 
Open tafel Open tafel
In de maanden oktober 2018 en maart 2019 verzorgt de diaconie
van de Protestantse Gemeente Aagtekreke – Domburg een warme maaltijd in “’t Voorlokaal”, Dorpsplein 4 te Aagtekerke. We beginnen om 11.30 uur de maaltijd met een drankje vooraf om daarna omstreeks 12.00 uur aan tafel te gaan. Omstreeks 13.30 uur sluiten we de maaltijd af. Indien gewenst wordt u opgehaald en thuisgebracht. Wilt u ook een keer komen proeven? Van harte uitgenodigd!
Contactpersonen: Rinus Moens (tel. 0118-581330) en Trudie Minderhoud (0118-582694)